top of page
Kobiety w służbie wojskowej

Rozmowa po pokazie filmu „Czułe wojowniczki” reż. Marija Stonyté

location-icon-transparent-background-5.jpeg

27.10. 18:00 Kino Muranów

W swoim filmie reżyserka Marija Stonyté uważnie przygląda się trzem młodym kobietom, które zgłosiły się jako ochotniczki do służby wojskowej po przywróceniu obowiązkowego poboru mężczyzn w Litwie. „Czułe wojowniczki” staną się punktem wyjścia do istotnej dyskusji o perspektywie kobiet w kontekście militaryzacji Europy Środkowo-Wschodniej.

Polityka płci a sfera obronności to jedna z kwestii spornych feminizmu, generująca rozmaite stanowiska i zacięte dyskusje. Coraz więcej dziewcząt i kobiet dołącza do grup proobronnych i paramilitarnych, zasilając szeregi obrony terytorialnej. Wiele wskazuje na to, że obronność staje się w regionie przestrzenią “cichej genderowej rewolucji'.

Jak różne odmiany feminizmu podchodzą do udziału kobiet w obronności i które podejścia są adekwatne w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej? Czy aktualnie postępująca remilitaryzacja regionu oznacza jego re-maskulinizację, czy może być obszarem genderowej zmiany społecznej?

W spotkaniu udział wezmą:

Weronika Grzebalska - socjolożka i adiunktka w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na problematyce (para)militaryzmu, wojny, bezpieczeństwa, polityki prawicy i polityki płci w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka m.in. książki "Płeć powstania warszawskiego" (2013), wykładowczyni Gender Studies IBL PAN, felietonistka magazynu Social Europe. W przeszłości stypendystka German Marshall Fund of the United States, Fundacji Kościuszkowskiej oraz ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.

kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska - żołnierz WP w stanie spoczynku (1989-2015), delegatka kobiet żołnierzy w Komitecie NATO ds. Równości Płci (1999-2014), Pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet (2009-2015), Przewodnicząca i założycielka Rady ds. Kobiet w SZ RP (1999-2015), Przewodnicząca i założycielka Zespołu opiniodawczo-doradczego przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych” (2014-2015), działaczka na rzecz implementacji UNSCR 1325 w Polsce i realizacji strategii równości płci w MON; Działaczka Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Współpracuje z Biurem RPO w zespole ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Rozmowę poprowadzi Miłada Jędrysik – dziennikarka i redaktorka OKO.PRESS, publicystka. Przez prawie 20 lat związana z „Gazetą Wyborczą". Była korespondentką podczas konfliktu na Bałkanach (Bośnia, Serbia i Kosowo) i w Iraku. Publikowała też m.in. w „Tygodniku Powszechnym", kwartalniku „Książki. Magazyn do Czytania". Była szefową bazy wiedzy w serwisie Culture.pl. Od listopada 2018 roku do marca 2020 roku pełniła funkcję redaktorki naczelnej kwartalnika „Przekrój".

ORGANIZACJE PARTNERSKIE

GALERIA

bottom of page