top of page
  • Writer's pictureherdocs

HER Docs Forum: 13-17 wrześniaHER Docs Film Festival to dwie udane edycje wydarzenia promującego kino dokumentalne kobiet, które odbyły się w 2021 i 2022 roku. Poza projekcjami świetnych i nagradzanych filmów autorstwa kobiet, w trakcie festiwalu miały miejsce zaangażowane dyskusje i spotkania oraz wydarzenia artystyczne, które zgromadziły osoby zainteresowane współczesnym feminizmem, społeczeństwem i sztuką. Wiele z biorących udział w festiwalu osób miało okazję dowiedzieć się, jak jak wielki udział w kinie dokumentalnym mają kobiet.


Projekcje i wydarzenia towarzyszące zgromadziły zaangażowaną i wspierającą publiczność, chętną do dyskusji na ważne tematy dotyczące naszej przyszłości i aktualnych wyzwań. Równie zaangażowane w wydarzenia HER Docs okazały się polskie twórczynie filmowe, które zgromadzone w różnych grupach, stowarzyszeniach i fundacjach, wciąż potrzebują platform do zabrania głosu, wymiany doświadczeń zawodowych i dzielenia się wiedzą dotyczącą ich pracy. Będąc członkiniami oficjalnych instytucji kultury zauważają też, że język, którym te organizacje się posługują, zbyt rzadko uwzględnia kobiety, a produkując, reżyserując lub pisząc scenariusze do filmów, chcą tworzyć narracje, nad którymi mogą - i powinny móc - zachować kontrolę. Jest to potężna społeczność, do której postanowiłyśmy skierować kolejne wydarzenie organizowane w ramach działalności HER Docs.


HER Docs Forum to wydarzenie łączące profesjonalistki aktywne w świecie zaangażowanego społecznie filmu dokumentalnego, które odbędzie się 13-17 września 2023 roku w Warszawie. W bogatym i różnorodnym programie wydarzenia znajdzie się zarówno program adresowany do członkiń branży filmowej, jak i program publiczny skierowany do szerokiej publiczności w Warszawie.


Idea

Tegorocznej edycji HER Docs Forum przyświeca hasło “zaangażowane spojrzenie”. O tym, jakie jest znaczenie spojrzenia w kinie powiedziano już wiele - powstały definicje kobiecego spojrzenia (female gaze), męskiego spojrzenia (male gaze), a także queerowego spojrzenia (queer gaze). Ale czy istnieje, a jeśli tak, to czym jest zaangażowane spojrzenie (engaged gaze) i czym ono jest w kinie dokumentalnym? Czy patrząc, obserwując, rejestrując można być zaangażowaną? Czy patrzenie nie oznacza jednocześnie obojętności i niemożliwości działania w danym momencie? Czy kino dokumentalne może być narzędziem zmiany społecznej i przede wszystkim służyć osobie, na którą skierowany jest obiektyw? Na te i wiele innych pytań poszukamy odpowiedzi podczas HER Docs Forum.

W swojej niedawnej rozmowie dla Dwutygodnika reżyserka dokumentalna Laura Poitras (“Całe to piękno i krew”, “Citizenfour”), podkreśla:

Kino jest formą artystycznej ekspresji własnych fantazji, wyobrażeń, ale też formą pozwalającą na rozbijanie mentalnych schematów, zastanych poglądów i wykładni historycznych. [...] w moim przypadku jest tak, że granica pomiędzy sztuką a aktywizmem jest szczególnie cienka. Film dokumentalny powinien, według mnie, prowokować niewygodne pytania. Komentować krytycznie teraźniejszość, a nie ją uładzać.


Podobnie jak Laura Poitras, my również wierzymy w sprawczą moc kina dokumentalnego, które zwłaszcza w dzisiejszych czasach nabiera szczególnej mocy - sygnalizuje istotne problemy, nawołuje do zaangażowania, uwrażliwia na krzywdę, pozwala, aby dotąd niesłyszane głosy mogły dotrzeć do wielu osób i dostarcza realnych narzędzi do zmiany.


Program publiczny

Adresowany do szerokiej widowni program publiczny HER Docs Forum obejmie m.in.: projekcje filmowe odbywające się w warszawskiej Kinotece, towarzyszące im rozmowy z zaproszonymi gościniami i gośćmi oraz spotkania z zagranicznymi i polskimi twórczyniami, warsztaty z feministycznego spojrzenia na film, czy program edukacji dla młodej publiczności obejmujący warsztaty tworzenia filmów dokumentalnych oraz projekcję i spotkanie wokół edukacji klimatycznej. Forum otworzy slam poetycki z udziałem warszawskiej sceny artystycznej.

Na wszystkie wydarzenia odbywające się w ramach HER Docs Forum wstęp będzie wolny.


Program branżowy

HER Docs Forum to wydarzenie, którego celem w jego części branżowej jest łączenie profesjonalistek aktywnych w świecie zaangażowanego społecznie filmu dokumentalnego. Stanowi w założeniu platformę wymiany doświadczeń, źródło praktycznej wiedzy, a także przestrzeń umożliwiającą rozbudowanie siatki zawodowych kontaktów.


Wydarzenie ma tworzyć nową, bezpieczniejszą przestrzeń dla kobiet, umożliwiającą im rozwój osobisty i zawodowy, wymianę doświadczeń, rozmowę o tematach często pomijanych w programach innych wydarzeń adresowanych do członków i członkiń branży dokumentalnej.


Celem wydarzenia jest również wsparcie dokumentalistek ze środkowo-wschodniej Europy, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi oraz budowanie pomostów między środowiskami filmowczyń zajmujących się zaangażowanym społecznie filmem dokumentalnym w Europie. Poprzez organizację HER Docs Forum pragniemy wyrazić solidarność z filmowczyniami z krajów sąsiedzkich Polski, które ze względu na sytuację polityczną w ich kraju znalazły się w Polsce, często odcięte od swojej siatki zawodowych kontaktów, kanałów wsparcia, dostępu do finansowania czy nawet samego sprzętu filmowego.


W ramach programu branżowego HER Docs Forum zaproszone profesjonalistki z zagranicy i Polski poruszą zagadnienia tak ważne w zawodzie dokumentalistek, jak: troska o innych i o siebie, inkluzywność i (nie)świadomości języka, specyfika zawodu dokumentalistki z perspektywy kobiet, budowanie kampanii impaktowych wokół filmów dokumentalnych, aktywizm i zaangażowanie społeczne, kolektywna troska, instytucje filmowe na emigracji i kolektywy filmowe. W wydarzeniu udział wezmą członkinie branży dokumentalnej m.in. z Francji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Polski, Ukrainy i Białorusi.

Projekt HER Docs Forum realizowany jest w ramach Francusko-Niemieckiego Funduszu Kultury (Fonds Culturel Franco-Allemand / Deutsch-Französischer Kulturfonds). Fundusz ​​powstał w 2003 roku z okazji 40. rocznicy podpisania Traktatu Elizejskiego i promuje niemiecko-francuską współpracę przy projektach kulturalnych i artystycznych w krajach trzecich, stymulując globalną wymianę międzykulturową.


Organizator(k)ami HER Docs Forum są: Goethe-Institut w Warszawie, Instytut Francuski w Polsce oraz Fundacja HER Docs.

Projekt współfinansują: miasto stołeczne Warszawa Francusko-Niemiecki Fundusz Kultury oraz Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie Austriackie Forum Kultury Ambasada Szwajcarii w Polsce Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Mazovia Warsaw Film Commission

Comments


bottom of page